Jakie standardy muszą spełniać instalacje technologiczne gazów płynnych?

Instalacje technologiczne gazów płynnych składają się z zespołu urządzeń, do których zalicza się zbiornik lub grupę zbiorników magazynowych wraz z armaturą i osprzętem, a także pompy, układu rurociągów oraz odbiornika. Zależnie od przeznaczenia, tj. sposobu poboru zastosowanie mogą mieć również parownik, przyłącze gazowe i główny zawór odcinający. Muszą one spełniać określone wymagania techniczne, które są gwarantem prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa całego procesu.

Instalacje technologiczne gazów płynnych – standardy i wytyczne

Do gazów płynnych znajdujących zastosowanie przemysłowe zaliczamy: propan, butan, izobutan, dimetyloeter, freony oraz mieszaniny i pochodne tych gazów. Ich tłoczenie i magazynowanie odbywa się zgodnie z wytycznymi określonymi m.in. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

Instalacje gazów płynnych stosowane są od dziesiątek lat, więc poziom ich sprawności i bezpieczeństwa jest wysoki. Postęp technologiczny przyczynił się do rozwoju szeroko pojętej inżynierii, co ma swój bezpośredni wpływ również na gazownictwo oraz stosowne w tej dziedzinie procedury operacyjne. Z drugiej strony nadal konieczne jest zachowywanie maksymalnie najwyższych standardów ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne gazów płynnych, a także ryzyko i zagrożenia, jakie mogą wiązać się z ich zastosowaniem. Dlatego też dla zapewnienia bezpieczeństwa korzysta się z wytycznych technicznych i przepisów prawnych oraz przede wszystkim z doświadczeń własnych i innych osób czy podmiotów zajmujących się projektowaniem, wykonywaniem czy eksploatacją tych instalacji z rynku krajowego i światowego.

Obowiązujące standardy technologiczne gazów płynnych mają na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i ograniczanie wpływu na środowisko instalacji oraz działalności przemysłu. Proces ten musi odbywać się zgodnie z przepisami, aby zagwarantować przejrzystość i odpowiedzialność w domenie publicznej. Systemy ochronne muszą być kompletne i obejmować szereg procedur operacyjnych.

Już na etapie projektowania i budowy instalacji technologicznej gazów płynnych należy przestrzegać wszelkich obowiązujących norm i przepisów. Usługi z tego zakresu świadczy nasza firma, która zapewnia instalacje gazu płynnego przeprowadzane w obiektach produkcyjnych lub inwentarskich. Naszym Klientom zapewniamy serwis instalacji gazu płynnego. Wszystkie przeprowadzane naprawy wykonujemy w oparciu o własne standardy, zachowując wymogi UDT, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, ochrony przeciwpożarowej i środowiska. Gwarantujemy szeroką gamę specjalistycznych części zamiennych niezbędnych do skutecznego działania instalacji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Podobne wpisy