Badania TDT Pomp Do Betonu


Pompy do betonu TDT


Palmark uznany jest przez Transportowy Dozór Techniczny jako uprawniony do badań, napraw i modernizacji urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem. Pozwala to naszej firmie jako pierwszej w rejonie północno-zachodniej Polski zarówno świadczy usługi w zakresie badań rejestracyjnych, jak i przeprowadzania napraw i modernizacje pomp do betonu w zakresie wymagającym nadzoru Transportowego Dozoru Technicznego. Świadczymy usługi
w zakresie badań okresowych i napraw, wymaganych ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku – Dz. U. Nr 156 poz. 932.

W toku eksploatacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu przeprowadzane są okresowe (dla urządzeń objętych dozorem pełnym) i doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe) badania techniczne.

Badania okresowe i doraźne urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu są wykonywane jako:

  • rewizje wewnętrzne
  • próby ciśnieniowe
  • rewizje zewnętrzne
  • próby szczelności
  • próby funkcjonowania urządzenia

Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia podlegają dozorowi technicznemu pełnemu. Terminy badań określone są następująco:

  • rewizja wewnętrzna – co 6 lat
  • próba ciśnieniowa – co 3 lata
  • rewizja zewnętrzna wraz z pomiarem grubości elementów przesyłowych, próba szczelności i funkcjonowania urządzenia – co rok

Wykonujemy naprawy podstaw wysięgników pomp do betonu (pompogruszek) marki CIFA.

Naprawy te wykonywane są zgodnie z procedurami i pod nadzorem TDT.


Dlaczego Palmark?

Doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce świadczących powyższe usługi.

Wiedza

Dzięki wielu wykonanym realizacjom posiadamy gruntowną wiedzę na temat napraw oraz badań i modernizacji żurawi, hakowców i dźwignic.

Szybkość działania

W oparciu o wiedzę i doświadczenie możemy działać szybko, ponieważ wiemy jaki zakres pracy jest konieczny.

Znajomość rynku

Pozwala na stosowanie rzetelnych i uczciwych oraz optymalnych rozwiązań w zakresie naszych usług.

1.
Diagnose

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2.
Plan & Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.
Installation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Kontakt

Potrzebujesz pomocy?