Cysterny, silosy, DPPL


Nasze usługi

Cysterny, silosy, DPPL

Realizujemy naprawy, modernizacje i badania dozoru technicznego zbiorników transportowych, tj. cystern i silosów oraz zbiorników przewoźnych DPPL.

Obsługujemy cysterny do przewozu:

 • gazów skroplonych
 • paliw płynnych
 • chemikaliów
 • bitumów
 • towarów sypkich i granulowanych
 • napełnianych podciśnieniowo

Spawanie zbiorników z aluminium, stali kwasoodpornej, nierdzewnej oraz węglowej

Nasz warsztat wyposażony jest we wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia pozwalające wykonać sprawnie i fachowo zlecone prace. Posiadamy stanowisko do badania zaworów bezpieczeństwa i oddechowych cystern drogowych wyposażone w grubościomierz ultradźwiękowy do pomiaru grubości ścianek cystern oraz stanowisko do wykonywania ciśnieniowych prób pneumatycznych i wodnych zbiorników cystern. Wykonujemy również w ramach certyfikowanych ekspertyz technicznych badania nieniszczące wykonanych spoin metodami PT i VT oraz pomiaru grubości ścianek.

Badania okresowe zbiorników transportowych wykonujemy dla inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego.

Nasi pracownicy mają uprawnienia w zakresie nieniszczących badań spoin.

Badania dozoru technicznego zbiorników transportowych są wykonywane jako:

 • rewizje wewnętrzne
 • próby ciśnieniowe
 • rewizje zewnętrzne
 • próby szczelności
 • próby funkcjonowania osprzętu

Terminy badań cystern oraz innych zbiorników transportowych

Cysterny ciśnieniowe napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 2 lata
 • próby szczelności – co 2 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 2 lata

Cysterny ciśnieniowe napełniane lub opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych – w ruchu drogowym:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 2 lata
 • próby szczelności – co 2 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 2 lata

Cysterny ciśnieniowe napełniane lub opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych – w ruchu kolejowym:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 3 lata
 • próby szczelności – co 3 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 3 lata

Cysterny napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara – w ruchu drogowym:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 2 lata
 • próby szczelności – co 2 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 2 lata

Cysterny napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara – w ruchu kolejowym:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 3 lata
 • próby szczelności – co 3 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 3 lata

Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 50 bar × dm3, i nadciśnieniu PS > 0,5 bara:

 • rewizje wewnętrzne – co 6 lat
 • próby ciśnieniowe – co 6 lat
 • rewizje zewnętrzne – co 2 lata
 • próby szczelności – co 2 lata
 • próby funkcjonowania osprzętu – co 2 lata

Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 50 bar × dm3, i nadciśnieniu PS > 0,5 bara:

Każdy DPPL metalowy, ze sztywnego tworzywa sztucznego i złożony, powinien być badany w terminach i zakresie:

A. Przed oddaniem go do eksploatacji (w tym po regeneracji), a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat, pod względem:

 • Zgodności z typem konstrukcji i prawidłowości oznakowania
 • Oceny stanu wewnętrznego i zewnętrznego
 • Prawidłowego działania wyposażenia obsługowego
 • Wytrzymałości

B. Nie rzadziej niż co 2,5 roku pod względem:

 • Oceny stanu zewnętrznego
 • Prawidłowego działania wyposażenia obsługowego
 • Szczelności
Każda butla CNG metalowa lub kompozytowa powinna być badana w terminach i zakresie:

A. Przed oddaniem go do eksploatacji (w tym po regeneracji), a następnie nie rzadziej niż raz na 3 lata, pod względem:

 • Zgodności z typem konstrukcji i prawidłowości oznakowania
 • Oceny stanu wewnętrznego i zewnętrznego
 • Prawidłowego działania wyposażenia obsługowego
 • Szczelności

B. Nie rzadziej, niż co 10 lat, pod względem:

 • Oceny stanu zewnętrznego
 • Prawidłowego działania wyposażenia obsługowego
 • Wytrzymałości ciśnieniowej


Dlaczego Palmark?

Doświadczenie

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce świadczących powyższe usługi.

Wiedza

Dzięki wielu wykonanym realizacjom posiadamy gruntowną wiedzę na temat napraw oraz badań i modernizacji żurawi, hakowców i dźwignic.

Szybkość działania

W oparciu o wiedzę i doświadczenie możemy działać szybko, ponieważ wiemy jaki zakres pracy jest konieczny.

Znajomość rynku

Pozwala na stosowanie rzetelnych i uczciwych oraz optymalnych rozwiązań w zakresie naszych usług.

1.
Diagnose

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2.
Plan & Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.
Installation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Kontakt

Potrzebujesz pomocy?