Instalacje przemysłowe


Nasze usługi

Budowa instalacji przemysłowych

Mamy ponad 30-to letnie doświadczenie w wykonawstwie instalacji technologicznych zasilania linii produkcyjnych wyrobów aerozolowych, wyrobów kosmetycznych, suszarni oraz frontów przeładunkowych autocystern i cystern kolejowych na terenie całej Polski.

Oferujemy profesjonalną obsługę realizacji inwestycji od uzgodnień i planów, przez projektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zezwoleń i uzgodnień po wykonawstwo i odbioru do pozwolenia na użytkowania.

Realizujemy wykonawstwo od fazy koncepcyjnej, przez projektową do budowy instalacji technologicznych produktów ciekłych chemicznych, takich jak:

  • rozpuszczalniki (aceton, benzyny, toluen, etanol, izopentan, octany metylu i etylu)
  • produkty wydobycia ropy naftowej (kondensaty, woda złożowa, ropa surowa)
  • paliw płynnych i olejów grzewczych, produkty chemiczne (siarka, oleum, kwasy siarkowy, fosforowy i solny, wodorotlenki sodu i potasu, asfalty)
  • gazy płynne (propan, butan, izobutan, dimetyloeter, freony oraz mieszaniny i pochodne tych gazów)
  • gaz ziemny
  • alkohole

Montujemy instalacje technologiczne w zakładach przemysłowych produkcyjnych, rozlewniach gazu, rafineriach, bazach i terminalach paliw, suszarniach, cegielniach i obiektach inwentarskich hodowli drobiu.

Gwarancję jakości w wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych potwierdza Certyfikat zgodności wymagań na PED 2014/68/UE nadzorowany przez Jednostkę Certyfikującą UDT-Cert.


Dlaczego Palmark?

1.
Diagnose

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2.
Plan & Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

3.
Installation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Kontakt

Potrzebujesz pomocy?