O nas


O nas

Palmark Pobiedziska

Firma PALMARK Marek Płończak sp. k. powstała w 1990 roku jest zakładem uprawnionym do napraw i modernizacji urządzeń technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny.

NIP: 7773088957 KRS: 0000310969 REGON: 300902058


PALMARK Marek Płończak sp. k.

Specjalizujemy się w:

⦁ naprawie i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,
⦁ naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, a także metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),
⦁ naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego, m.in. żurawi, dźwigników, podestów, urządzeń służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, itp.
⦁ wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
⦁ budowa instalacji technologicznych oraz przesyłowych gazów płynnych i gazu ziemnego, produktów chemicznych, a także produktów rafineryjnych w obiektach przemysłowych,
⦁ budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG,
⦁ naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych, tj. rurociągów, zbiorników, a także zabudów pojazdów specjalistycznych i maszyn,
⦁ badania okresowe pomp do betonu, żurawi, hakowców, zbiorników stałych i przewoźnych oraz instalacji z butlami CNG.

Najwyższa jakość usług

PALMARK Marek Płończak sp. k. jest świadome odpowiedzialności i deklaruje dążenie do najwyższej jakości produktu oraz osiągnięcia pełnej satysfakcji naszych Klientów w zakresie oferowanych usług przy pełnym zaangażowaniu wszystkich dostępnych zasobów.
Celem organizacji jest:
•    rozwijanie idei kompleksowej obsługi Klienta od projektu poprzez wykonawstwo, badania techniczne i rejestrację w jednostkach dozoru technicznego,
•    zapewnienie Klientom dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych poprzez stałe poszerzenie wiedzy przez zespół techniczny oraz wprowadzanie nowych technologii,
•    świadczenie usług wobec Klientów na najwyższym poziomie jakościowym oraz ich ciągłe doskonalenie,
•    ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością organizacji,
•    rozwój środowiska pracy postrzegając zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej jako priorytetowe.
Gwarancją zapewnienia jakości jest pełne zaangażowanie kierownictwa firmy i wszystkich pracowników w realizację celów zawartych w Polityce Jakości, a także ustawiczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007, a także zgodnie z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 2014/68/UE, 2010/35/UE, 94/55/WE, 95/16/WE, 2006/42/WE oraz 98/37/WE wdrożonych do prawa polskiego odpowiednimi rozporządzeniami oraz obowiązującymi normami.


our team

Meet Our Roofing Expert Team Members

Nelson Bryant

Executive

Brenda Freeman

Manager

Steven McGuire

Director

John Butcher

Director


who we are

Our History Is Defined By Our Ability To Reinvent, Grow & Transform With Our Clients

  • Fantastic financing options including low interest
  • The best customer service in the business
  • The highest quality products

Autoryzowany serwis

Jesteśmy autoryzowanym serwisem marek

Oferujemy profesjonalną obsługę realizacji inwestycji od uzgodnień i planów, przez projektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zezwoleń i uzgodnień po wykonawstwo i odbioru do pozwolenia na użytkowania.


Kontakt

Potrzebujesz pomocy?