Czy cysterny podlegają dozorowi technicznemu?

Cysterny to zbiorniki transportowe służące do przewozu cieczy, gazów lub materiałów stałych. Zbiorniki transportowe występują na wagonach kolejowych oraz pojazdach drogowych. Zajmujemy się tą drugą grupą urządzeń transportowych. Pod tym pojęciem kryją się cysterny-kontenery, cysterny przenośne, odejmowalne, stałe oraz hermetycznie zamknięte.

Ze względu na montaż mogą być na naczepach, przyczepach lub bezpośrednio na pojazdach. Tego rodzaju zbiorniki głównie wykorzystuje się do transportu skroplonych gazów takich jak propan butan, ciekły azot, argon, tlen, dwutlenek węgla czy gaz ziemny, a także paliw, substancji chemicznych oraz towarów niezaliczonych jako niebezpieczne (w tym materiałów sypkich i granulowanych). By zagwarantować pełne bezpieczeństwo podczas jazdy, cysterny muszą spełniać określone wymogi. Sprawdź, czy zbiorniki podlegają dozorowi technicznemu.

Czy dozór techniczny obejmuje cysterny?

Dozór techniczny określa prawidłowy stan techniczny oraz zakres właściwego korzystania z urządzeń technicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także mienia i środowiska poprzez niedostateczne zabezpieczenie szkodliwych substancji. Dozór dotyczy wytwarzania urządzeń, ich eksploatacji oraz napraw i modernizacji. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku znaleźć można listę urządzeń podlegających ścisłej kontroli. Wśród nich nie ma cystern oraz zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych. Nie oznacza to jednak, iż cysterny nie podlegają dozorowi technicznemu, gdyż wręcz przeciwnie ich eksploatacja zgodnie z prawem musi podlegać kontroli.

Jednostką dozoru technicznego, która stanowi dozór techniczny nad tego rodzaju zbiornikami, jest Transportowy Dozór Techniczny. TDT obejmuje swoim dozorem wszystkie zbiorniki, w tym cysterny wykorzystywane w ruchu lądowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej. Podmiot wydaje specjalne uprawnienia, które umożliwiają produkcję oraz serwis cystern tylko określonym jednostkom. Wśród firm posiadających uprawnienia TDT znaleźć można naszą firmę Palmark Marek Płończak sp.k., która w ramach szerokich uprawnień przeprowadza badania okresowe, doraźne i odbiorcze, kompleksowe modernizacje oraz naprawy cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym gazów, paliw płynnych, chemikaliów oraz materiałów sypkich. Palmark Marek Płończak jest serwisem regionalnym cystern produkowanych przez firmę Stokota.

Podobne wpisy